بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

قلب های طلایی 6

قلب های طلایی از فداکاری لذت می برند چرا که نتیجه فداکاری آنان لذت بردن همنوع است.
آدم کوچولوها مفهوم واژه فداکاری را درک نمی کنند. آنان هیچگاه نمی توانند تعریفی درست از واژه ی فداکاری ارائه دهند هرچند که واژه ی فداکاری از دو کلمه ی اصلی تشکیل شده که به وضوح مفهوم خود را بیان می دارد ولی آدم کوچولوها آنقدر سطحی نگرند که از آن هم عاجزند.
روزی با یکی از دوستان راجع به فداکاری بحث می کردیم او که کتابی از آقای .... با عنوان .... را به تازگی خوانده بود می گفت فداکاری حد و مرز و اندازه دارد. گفتم چنین نیست ولی اگر باشد آن حد و مرز کجاست؟ تعیین کنید؟ گفت: تا آنجا که به خویش صدمه ای نزند!
گفتم عجب! بیشتر توضیح دهید فداکاری را تعریف کنید (هرچند به خوبی منظور و پیام او را دریافت کرده بودم) گفت: فداکاری برای دیگران باید آن اندازه باشد که انسان خود ضربه نبیند، به سختی نیفتد، دچار مشکل نشود، اذیت نشود و بالاخره منجر به تضییع حق خود نشود!
در حال تأسف شدید به او گفتم :
عجب! این، تعریف کمک است! این تعریف یاری است و شاید تعریفی ضعیف از خدمت، نه فداکاری.
فداکاری خود می گوید چیست ...
اما کسی می تواند آن را درک کند که خود بارها و به کرّات فداکاری کرده باشد. فداکاری یعنی انجام کاری توأم با فدا شدن نه اذیت نشدن! یعنی تضییع حق خود برای کمک به همنوع. یعنی سختی دیدن جهت سختی ندیدن همنوع.
یعنی ...
من که نمی توانم تعریفی کامل از فداکاری بگویم
چشمانم را اشک و گلویم را بغض حلقه زد
من که باشم که فداکاری را تعریف کنم ...
شما تعریف کنید
بالاخره فداکاری یعنی همان فداکاری و آیا برای این کار مقدس و زیبا می توان اندازه و خط کش قرار داد.
وقتی فداکاری شروع می شود دیگر حد و مرزها برداشته شده، خط کش ها شکسته شده. چطور و کجا می توان برای آن حد قائل شد مگر اینکه شروع نشود. متأسفانه آنان که فداکاری را درک نمی کنند در نتیجه فداکاری ها را یا نمی بینند یا ناخالص و به شکلی غیر از ماهیت حقیقی آن تعبیر و تفسیر می کنند.
اما قلب های طلایی به خوبی فداکاری را می شناسند و می فهمند. چرا که فداکاری، پیشیه ی آنهاست. آنان همنوع خود را دوست دارند و در این راستا فداکاری هم برای آنان گواراست.

آمار بازدید

479497
امروز
دیروز
بازدید کل
140
224
479497