بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

قلب های طلایی 15

تمامی ما انسان ها نیازمندیم و بی نیاز فقط اوست ...
قلب های طلایی نیازمند خدمتند نیازمند خوبی کردن، مهربانی، راستی و درستی و در خلاصه ی همه، نیازمند خوشحال کردن و خوشحال دیدن ... .
اما آدم کوچولوها محصور و نیازمند خودند.
آدم کوچولوها را باید کودکان کوچکی دید که نیاز به کمک دارند اما نمی دانند نیازشان را چگونه اعلام کنند و این نیاز را با دروغ و نادرستی و ناراحت کردن دیگران اعلام می دارند. آنان را باید کمک کرد تا خویش را بیابند. باید با نفس و شیطان درونی آدم کوچولوها مبارزه نمود تا با خود آن ها، چون آن ها خود، قربانی اند قربانی نفس خود ... .
قلب های طلایی نوع و جایگاه کاری که انجام می دهند برایشان مهم نیست بلکه عاشقانه و صادقانه و خوب انجام دادنِ آن کار برایشان مهم است.
آنان در هر کاری که انجام می دهند در فکر اثری مثبت گذاردن بر کل کار جهانند اما آدم کوچولوها در هرکاری در فکر گرفتن.
قلب های طلایی انسان هایی بسیار قوی اند. آنان وقتی که تشخیص دهند جریان آب اشتباه  است مخالف آن شنا می کنند، اگر چه در این شیوه در ظاهر، پیشروی آنان بسیار اندک است و گاه غیر ممکن اما در این شیوه، شنا کننده لحظه لحظه قوی تر می شود . به همین جهت قلب های طلایی انسان هایی استوار و ثابت قدمند و روز به روز علی رغم پرداخت هزینه روی اصول خود پایبندتر می شوند.
قلب های طلایی براساس شرایط و منافع و وضعیت خود و نزدیکان خود نظر نمی دهند و عمل نمی کنند بلکه آنان براساس حکم خرد و وجدان نظر می دهند و عمل می کنند حتی اگر به ضرر خود باشد. آنان ثبات شخصیتی دارند البته به مقتضای رشد و تکامل امکان دارد نظرات آنان متکامل شود اما علت و انگیزه، هیچ گاه خودبینی و خودخواهی نبوده و نیست. اما آدم کوچولوها در هر مقطع زمانی یک جورند ... .
آدم کوچولوها وقتی پای صحبت از نیکی و خدمت به میان می آید می گویند ای بابا زمانه خراب شده ... عجب! زمانه، بیچاره همان است، خورشید قرن هاست که به طلوع و غروب منظم خویش مشغول است حتی در این قرن ها یکبار هم از نظم خویش خارج نشده و ما را از انرژی و نور محروم نکرده اما ما چه کردیم؟ ... اگر چیزی خراب شده این ماییم که خرابیم نه زمانه ...
می گویند روزگار عوض شده روزگار خراب شده ... اما هرگز ! روزگار همان است، درجه ی روشنایی در روز و شب همان است که 2000 سال پیش بوده، این ماییم که عوض شده ایم. گناهان خود را به پدیده ای به نام روزگار و زمانه نسبت می دهیم چون می دانیم که او به پاسخ نخواهد ایستاد البته فعلاً و در این دنیا ... یقیناً آن طرف در سرای آخرت همین روزگار و زمانه از ما خواهد پرسید که من کجا و کدام لحظه خراب بودم؟ ... ؟
اگر تأمل در کار سخت است تأمل در گفتن و شنیدن آسان است ... نگوییم و نشنویم که روزگار خراب شده، روزگار با این همه نظم خراب نشده و نمی شود این ماییم که عوض شده ایم... و حالا وقت آن فرا رسیده که دوباره عوض شویم اما در جهت مثبت که این ساده تر است از آنچه قبلاً انجام داده ایم. آری خوب شدن ساده تر است از بد شدن چون در مسیر خوب شدن خدا حامی و یار ماست و نیروی پاک فطری و درونی، خود وارد عمل می شود ... همچنین قلب های طلایی از راه می رسند و ...

آمار بازدید

479502
امروز
دیروز
بازدید کل
145
224
479502