بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی)

 خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی)


شایستگی و توانایی امری نسبی و متغیر است. ماتوشیتا (بنیانگذار یكی از معروفترین شركتهای ژاپن)
با بحث هایی كه تاكنون روی مفهوم خلاقیت صورت گرفته، تصویر روشنی از خلاقیت به دست می آید. با این وجود، به منظور رفع شبهات در این موضوع، لازم است بحث مستقیم در این باره صورت گیرد.
تاكنون مشخص شده است كه خلاقیت آن توانایی انسان است كه او را قادر می سازد ایده های نو و راه حل های بدیع را در هر زمینه، از موضوعات ساده تا پیچیده، ایجاد كند. لزومی ندارد خلاقیت انسان همواره در موضوعات پیچیده خود را نشان دهد. تمامی زمینه های اندیشه ی بشر می تواند بستر خلاقیت باشد. از موارد ساده در زندگی روزمره تا پیچیده ترین ابداعات در عالم علم وهنر و تكنولوژی می تواند عرصه ی عملكرد قدرت خلاقیت انسان قرار گیرد. دكتر طوسی یكی از صاحبنظران خلاق در علم مدیریت امروز ایران می گوید: "شاید تركیب كردن كلمات، ساختن یك جمله و بیان كردن آن توسط كودكی كه به تازگی زبان به تكلم گشوده، خلاقانه تر باشد تا طراحی، ساخت و به كار انداختن یك ماهواره توسط تعدادی متخصص."
خلاقیت قدرتی نیست كه به كارگیری آن نیاز به زمان و شرایط خاص داشته باشد. این استعداد در صورت تحرك كافی، برای همه ی زمینه ها و موارد و مسایل می تواند راه حل ارائه كند. مناسب بودن روحیه در باروری خلاقیت انسان نقش اساسی ایفاء می كند. شخص خلاق هیچگاه امید خود را به پیشرفت و بهبود كارها از دست نمی دهد. هوش سرشار لزوماً اثر مثبتی برخلاقیت ندارد. (این موضوع در آینده در بخش شناخت خلاقیت مورد بحث قرار خواهد گرفت) و كسانی در مسیر كار خلاق بیشتر به نتیجه می رسندكه علاوه بر امید، پیشتكار و صبر و حوصله ی كافی داشته باشند. به طور خلاصه ، ویژگی های خلاقیت از دو جنبه ی "نفی" و "اثبات" به شرح زیر است.
خلاقیت :
- لزوماً اختراع یك دستگاه پیچیده یا یك كشف بزرگ علمی نیست ؛
- داشتن هوش سرشار نیست ؛
- حل فوری مشكلات نیست ؛
- مختص افراد ویژه نیست ؛
- دست یافتن بی مقدمه و تصادفی به ایده های نو نیست ؛
- صرفاً فراگیری تعدادی قانون و دستور و اجرای آنها نیست ؛
- فقط برای زمان های خاص و شرایط مناسب نیست ؛
- سطح آن در هر شخص در طول زمان ثابت نیست ؛
خلاقیت :
- تفكر ورای وضعیت موجود و چهارچوب های مرسوم است ؛
- یك رشد تدریجی به سمت ایجاد ایده هاست ؛
- روش دستیابی به آینده و افكار آن زمان در حال حاضر است ؛
- یك امید مستمر به ایجاد روش های بهتر و حل مشكلات است ؛
- تلاش دائمی به سمت تفكرات نو و بروز ابداعات است ؛
- به شكست ها به عنوان نتایج فعالیت های خود (و نه صرفاً عوامل بیرون از خود) نگریستن و كمك گرفتن از آنها برای یافتن راه حل های موفق است.
- عجین شدن روش های تفكر خلاق با رفتار انسان از طریق اندیشه و انجام كار خلاق است.
- قدرتی است كه همه می توانند آنرا دارا باشند.
- در همه ی زمان ها و همه ی شرایط، برای هر كس در هر مسأله و موردی كاربرد دارد.
- می توان آن را از طریق آموزش تكنیك های تفكر خلاق رشد داد.*
-    بنابراین : در هر شرایط روحی و روانی و با هر وضعیت شغلی و زندگی و با هر سطح تحصیلی كه هستیم، به كارگیری و رشد خلاقیت ما نه تنها ممكن و مفید ، بلكه لازم و ضروری است. پیشرفت در این زمینه تدریجی است و محتاج تلاش و پشتكار.
•    پاسخ دهید : سه ویژگی دیگر خلاقیت را ذكر كنید.
•    اندیشه كنید : برای شما تاكنون كدامیك از مفاهیم شرح داده شده در این درس نامعلوم بوده است. دلایل قبلی خود را با پاسخ آنها ذكر كنید.
- در فرصت فراغتی كه در طول هفته برای خود فراهم می آورید، به خلاقیت خود در 4 سال بعد بیندیشید و جنبه های آنرا بنویسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تمامی ویژگی های شرح داده شده ی خلاقیت، در دوره های آموزش خلاقیت اجرا شده، آشكار شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب فوق، بدون ذکر نام مؤلف و سایت، غیر مجاز است و پیگرد قانونی دارد.

 

آمار بازدید

490330
امروز
دیروز
بازدید کل
92
217
490330