بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

درباره ی

با نام خدا

فريبرز پلوئي هستم

اندك درسي از كامپيوتر خواندم، كوتاه تجربه اي هم از كار در اين زمينه دارم.

خواستم اگر مفهوم و مطلب و تجربه اي دارم كه در نظرم مفيد است آن را منتقل كنم تا روز عزيمت از اين دنيا كه دير نخواهد بود از اين حيث غصه دار نشوم كه آنچه مي توانستم نكردم.

دوست دارم در انتهاي صفي باشم كه به بشريت خدمت كرده اند نه در ابتداي صفي كه به خود پرداخته اند...

پاييز 1392

آمار بازدید

647089
امروز
دیروز
بازدید کل
92
487
647089