بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان

جهان امروز، جهان اطلاعات است و جوامع صنعتي با انقلاب جديدي به نام انقلاب اطلاعاتي مواجه هستند.

انقلاب اطلاعاتي خود حاصل پديده اي به نام انفجار اطلاعات در قرن اخير مي باشد. در هيچ دوره اي از تاريخ ، بشر چنين حجم عظيمي از اطلاعات  را توليد نكرده است. بطور مثال در سال هاي 1800 ، مدت 50 سال طول كشيد تا مجموعه دانش ضبط شده بشري از نظر حجم اطلاعات 2 برابر شود. حجم همين مجموعه در اواسط قرن بيستم ، طي 10 سال 2 برابر شد. در سال 1970 زمان لازم براي 2 برابر شدن مجموعه دانش مضبوط بشر به 5 سال رسيد و اين زمان مداوماً در حال كاهش است.

بدين ترتيب 90 درصد از تمامي دانش و اطلاعاتي كه بشر در طول تاريخ خود به دست آورده در چند دهه اخير حاصل شده است.

اهميت اطلاعات در جهان امروزي به حدي است كه اطلاعات بصورت مهمترين عامل توسعه صنعتي و بعنوان تنها منبع استراتژيك در مقابل عواملي چون سرمايه و نيروي انساني در آمده است و هيچ كشوري بدون در اختيار داشتن شبكه ها و سيستم هاي شناسايي ، انباشت ، پردازش و توزيع اطلاعات نمي تواند به توسعه صنعتي نائل آيد.

دانش بشري توسعه نمي يابد مگر با آموزش و انتقال اطلاعات .

در جهان پيچيده امروزي براي انجام هر كاري به اطلاعات نياز است.

براي بدست آوردن اطلاعات بايد آن ها را توليد كرد و شيوه تسخير و تجزيه و تحليل آن را در اختيار داشت تا بتوان از آن استفاده نمود.

يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي جوامع امروزي ، ميزان توليد ، توزيع و بكارگيري اطلاعات است . جامعه اطلاعاتي يكپارچه ، تبلوري مجدد از كليه فرآيندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب و كار، آموزش و ... و حتي فعاليت هاي شخصي نظير تفريحات و امثالهم در قالبي نوين با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) است .

تاكنون هيچ يك از فناوريهاي جهان نتوانسته اند با چنين گستردگي و سرعتي كليه شئونات زندگي بشر را دچار تحول نمايند.

بسياري ، انقلابي را كه در جهان با توسعه تكنولوژي اطلاعات بوجود آمده است با انقلاب صنعتي مقايسه مي كنند. طبيعي است كه نمي توان زمان را به عقب بازگرداند و نتايج ملموس ناشي از برنامه هاي ملي كشورهاي مختلف (در اين زمينه) اعم از پيشرفته ، نظير آمريكا ، كشورهاي اتحاديه اروپا و ژاپن و كشورهاي در حال توسعه نظير كره ، مالزي ، هندوستان و ... و تاثير طبيعي كه اين دستاوردها در افزايش سطح زندگي و رفاه آحاد مردم ايجاد نموده اند را ناديده گرفت.

اينك مي توان دريافت كه با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ، شيوه كار و زندگي انسانها به نحو مطلوبي در حال تغيير مي باشد.

در يك جامعه اطلاعاتي :

اطلاعات به سرعت توليد مي شود و در اختيار ديگران قرار مي گيرد.

محدوديتهاي زماني ، مكاني به ميزان قابل توجهي از بين مي رود.

تمام پردازش ها بصورت الكترونيكي خواهند بود.

با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات ، شيوه زندگي و كار به شدت تغيير مي كند.

امروزه كشورهاي در حال توسعه با يك انتخاب خطير تاريخي مواجه هستند و بر سر يك دوراهي حياتي قرار گرفته اند.

از يكسو تاثير جريان بي سابقه جهاني اطلاعات بر محصولات ، سرمايه ، انسان ها و تفكرات به پيدايش فرصت هاي جديدي براي بهبود پرشتاب توسعه جوامع ختم شده و از سوي ديگر اين شتاب فزاينده مي تواند به تشديد و تعميق گرداب فقر و شكاف توسعه يافتگي موجود در بسياري از جوامع و كشورها بيانجامد.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات كنوني بيش از هر حوزه اي بر حوزه مديريت و سازمان تاثير گذارده است چرا كه امروز تمامي زمينه هاي فعاليت بشر از صنعت و تجارت تا اقتصاد و سياست بيش از پيش ماهيت اطلاعاتي پيدا مي كنند و مديران مي بايستي به نقش و اهميت روز افزون اطلاعات و مديريت آن واقف باشند. مديريت قبل از هر چيز يك نظام تصميم گيري است و براي تصميم گيري درست و به موقع ، اطلاعات صحيح حياتي است.

سيستم هاي اطلاعاتي (Information System)  و كامپيوترها براي سازمان ها و مديران ، امكان گردش سريع اطلاعات ، ذخيره بهتر و حجيم تر اطلاعات و پردازش سريع تر آن را فراهم ساخته و از اين طريق اطلاعات لازم براي تصميم گيري ها را به موقع فراهم مي آورند.

بطور كلي مي توان گفت كه بدون سيستم هاي مبتني بر كامپيوتر ، امروزه با توجه به حجم زياد اطلاعات و از آن مهمتر كثرت متغيرهايي كه براي تصميم گيري مورد نياز است ، تصميم گيري در مديريت عملاً بسيار دشوار بوده و يا امكان پذير نمي باشد.

بدين ترتيب ضرورت كنترل ، هدايت و نظام بخشيدن به عنصر اطلاعات ايجاب مي نمايد كه بيش از پيش به مديريت اطلاعات در سازمان هاي امروزي توجه شود.

فناوري اطلاعات و ارتباطات از سه مولفه : تجهيزات  و سخت افزار ، نرم افزار و برنامه هاي كامپيوتري و نيز نيروي متخصص انساني تشكيل شده است كه نقش نرم افزارهاي كامپيوتري را در اين ميان بعنوان اصلي ترين مولفه ، جملات حكيمانه Pressman مي نماياند: نرم افزارهاي كامپيوتري به يك نيروي محركه تبديل شده اند. موتوري كه تصميم گيري تجارتي را به جلو مي راند ، به عنوان پايه اي براي پژوهش هاي علمي مدرن و حل مسائل مهندسي عمل مي كند. عاملي كليدي است كه تفاوت ميان خدمات و محصولات مدرن را مشخص مي كند ، در تمام انواع سيستم ها تعبيه شده است : حمل و نقل ، پزشكي ، ارتباطات ، نظامي ، صنعت ، سرگرمي ، محصولات اداري و ... ليستي كه تقريباً پاياني ندارد. نرم افزار در حقيقت در دنياي نوين گريزناپذير است و با عبور به قرن 21 ، نيروي محركه اي براي پيشرفت هاي جديد در همه امور ، از تحصيلات ابتدائي گرفته تا مهندسي ژنتيك خواهد بود.

اميد است مديران كشور در اين مقطع زماني حساس و سرنوشت ساز ...

فريبرز پلوئي ( 4 تيرماه 1386) – بولتن ويژه نمايشگاه

لينك خبر مرتبط

 

هرگونه کپی برداری از مطالب فوق، بدون ذکر نام مؤلف و سایت، غیر مجاز است و پیگرد قانونی دارد.

آمار بازدید

647090
امروز
دیروز
بازدید کل
93
487
647090