بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

مقاله و مصاحبه

در این بخش مقالات و مصاحبه ها قرار دارند.

عنوان کلیک ها
خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1615
بازنگری در بديهيات، بستر تفكر خلاق (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1659
خلاقيت و تغيير (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1672
پايه های رفتار خلاق (3) : راضی نبودن به دانسته های موجود (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1664
پايه های رفتار خلاق (2) : بسنده نكردن به موفقيت های قبلی (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1623
پايه های رفتار خلاق (1) : روحيه ی بالا (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1615
دو سوال اساسی خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1658
خلاقيت برای چه كسی لازم است ؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1567
فائق آمدن بر مشكلات روزمره به كمك خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1597
چطور می توانم بفهم كه من می توانم خلاق باشم يا هستم (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1632
آيا خلاقيت فقط در افراد ويژه ای چون مخترعين يا هنرمندان يافت می شود؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1601
شناخت، مفاهيم، عوامل، ضرورت، شيوه ها و كاربردهای خلّاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1557
درگذشت جانگداز آقای دکتر آروندی 5354
براي محمدعلي محمديان (معلم عزيز) 5141
گل به خودی (برای علی دایی) 5566
به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان 4698
براي استاد عزيز : بيژنگ غفاري 5615
جنگ دائمي تصادف 4742
مصاحبه در خصوص كارآفريني 6098

آمار بازدید

379865
امروز
دیروز
بازدید کل
202
515
379865