بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

مقاله و مصاحبه

در این بخش مقالات و مصاحبه ها قرار دارند.

عنوان کلیک ها
خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1818
بازنگری در بديهيات، بستر تفكر خلاق (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1865
خلاقيت و تغيير (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2746
پايه های رفتار خلاق (3) : راضی نبودن به دانسته های موجود (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1871
پايه های رفتار خلاق (2) : بسنده نكردن به موفقيت های قبلی (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1832
پايه های رفتار خلاق (1) : روحيه ی بالا (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1827
دو سوال اساسی خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1864
خلاقيت برای چه كسی لازم است ؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1763
فائق آمدن بر مشكلات روزمره به كمك خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1808
چطور می توانم بفهم كه من می توانم خلاق باشم يا هستم (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1833
آيا خلاقيت فقط در افراد ويژه ای چون مخترعين يا هنرمندان يافت می شود؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1803
شناخت، مفاهيم، عوامل، ضرورت، شيوه ها و كاربردهای خلّاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1764
درگذشت جانگداز آقای دکتر آروندی 5654
براي محمدعلي محمديان (معلم عزيز) 5434
گل به خودی (برای علی دایی) 5867
به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان 4978
براي استاد عزيز : بيژنگ غفاري 5919
جنگ دائمي تصادف 5353
مصاحبه در خصوص كارآفريني 6737

آمار بازدید

410685
امروز
دیروز
بازدید کل
136
175
410685