بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

مقاله و مصاحبه

در این بخش مقالات و مصاحبه ها قرار دارند.

عنوان کلیک ها
خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2265
بازنگری در بديهيات، بستر تفكر خلاق (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2343
خلاقيت و تغيير (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 3201
پايه های رفتار خلاق (3) : راضی نبودن به دانسته های موجود (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2371
پايه های رفتار خلاق (2) : بسنده نكردن به موفقيت های قبلی (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2271
پايه های رفتار خلاق (1) : روحيه ی بالا (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2256
دو سوال اساسی خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2326
خلاقيت برای چه كسی لازم است ؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2256
فائق آمدن بر مشكلات روزمره به كمك خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2283
چطور می توانم بفهم كه من می توانم خلاق باشم يا هستم (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2296
آيا خلاقيت فقط در افراد ويژه ای چون مخترعين يا هنرمندان يافت می شود؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2266
شناخت، مفاهيم، عوامل، ضرورت، شيوه ها و كاربردهای خلّاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2269
درگذشت جانگداز آقای دکتر آروندی 6293
براي محمدعلي محمديان (معلم عزيز) 6062
گل به خودی (برای علی دایی) 6494
به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان 5569
براي استاد عزيز : بيژنگ غفاري 6544
جنگ دائمي تصادف 5939
مصاحبه در خصوص كارآفريني 7374

آمار بازدید

471200
امروز
دیروز
بازدید کل
89
180
471200