بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

مقاله و مصاحبه

در این بخش مقالات و مصاحبه ها قرار دارند.

عنوان کلیک ها
خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2488
بازنگری در بديهيات، بستر تفكر خلاق (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2563
خلاقيت و تغيير (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 3405
پايه های رفتار خلاق (3) : راضی نبودن به دانسته های موجود (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2596
پايه های رفتار خلاق (2) : بسنده نكردن به موفقيت های قبلی (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2479
پايه های رفتار خلاق (1) : روحيه ی بالا (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2460
دو سوال اساسی خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2549
خلاقيت برای چه كسی لازم است ؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2500
فائق آمدن بر مشكلات روزمره به كمك خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2476
چطور می توانم بفهم كه من می توانم خلاق باشم يا هستم (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2507
آيا خلاقيت فقط در افراد ويژه ای چون مخترعين يا هنرمندان يافت می شود؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2467
شناخت، مفاهيم، عوامل، ضرورت، شيوه ها و كاربردهای خلّاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 2526
درگذشت جانگداز آقای دکتر آروندی 6624
براي محمدعلي محمديان (معلم عزيز) 6371
گل به خودی (برای علی دایی) 6808
به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان 5866
براي استاد عزيز : بيژنگ غفاري 6859
جنگ دائمي تصادف 6255
مصاحبه در خصوص كارآفريني 7715

آمار بازدید

502657
امروز
دیروز
بازدید کل
33
152
502657