بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

مقاله و مصاحبه

در این بخش مقالات و مصاحبه ها قرار دارند.

عنوان کلیک ها
خلاقيت چه هست و چه نيست، شبهات در مفهوم خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1239
بازنگری در بديهيات، بستر تفكر خلاق (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1297
خلاقيت و تغيير (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1285
پايه های رفتار خلاق (3) : راضی نبودن به دانسته های موجود (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1287
پايه های رفتار خلاق (2) : بسنده نكردن به موفقيت های قبلی (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1249
پايه های رفتار خلاق (1) : روحيه ی بالا (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1221
دو سوال اساسی خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1270
خلاقيت برای چه كسی لازم است ؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1196
فائق آمدن بر مشكلات روزمره به كمك خلاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1218
چطور می توانم بفهم كه من می توانم خلاق باشم يا هستم (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1259
آيا خلاقيت فقط در افراد ويژه ای چون مخترعين يا هنرمندان يافت می شود؟ (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1222
شناخت، مفاهيم، عوامل، ضرورت، شيوه ها و كاربردهای خلّاقيت (به قلم زنده یاد استاد دکتر آروندی) 1202
درگذشت جانگداز آقای دکتر آروندی 4862
براي محمدعلي محمديان (معلم عزيز) 4678
گل به خودی (برای علی دایی) 5051
به بهانه اولين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات زنجان 4230
براي استاد عزيز : بيژنگ غفاري 5112
جنگ دائمي تصادف 4309
مصاحبه در خصوص كارآفريني 5622

آمار بازدید

322259
امروز
دیروز
بازدید کل
108
190
322259