بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

روح نوشته ها

در این بخش روح نوشته های من (به جای دل نوشته) قرار دارند.
سلسله نوشتار قلب های طلایی، دست نوشته هایم به زبانی ساده مربوط به بیش از بیست سال پیش است که بدون ویرایش درج شده اند.
خاطرات و آنچه من نوشتم شما بهتر و بیشترش را دارید، عشقی را که من خواستم ترسیم نمایم شما زیباتر و خالص ترش را دارید ... اما چه کنم که خواستم وجدانم را آسوده نمایم ... .
و اگر برای انتقال پیامم شیوه ای مناسب را انتخاب نکردم پناه می برم به خدا.

آمار بازدید

647071
امروز
دیروز
بازدید کل
74
487
647071