بيائيد از اين لحظه هر كاري كه مي توانيم براي كاهش تصادف انجام دهيم. رانندگي تعيين كننده ترين لحظات زندگي است ، در اين لحظات به هوش و متمركز باشيم. هيچگاه و تحت هيچ اجباري وقتي خواب آلود يا عصباني هستيم رانندگي نكنيم. با افزايش آگاهي خود و اطرافيان مي توانيم گام هاي موثري در كاهش تصادف هاي خانمانسوز برداريم.

گالری
 

مجموعه 1
تصاویر: 1

مجموعه 2
بدون تصویر

گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه

آمار بازدید

471164
امروز
دیروز
بازدید کل
53
180
471164